Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 8 : ~ば~ ( Nếu )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 8 : ~ば~ ( Nếu )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 8 : ~ば~ ( Nếu )

Câu 8. ~ば~: Nếu ~ Giải thích:

Chúng  ta dùng thể điều kiện biểu thị điều kiện cần thiết để một sự  việc nào đó xảy ra. Phần mệnh  đề này được đặt ở đầu câu văn. Nếu phần  đầu và phần  sau của câu văn có cùng chung  chủ ngữ thì không thuộc động từ để biểu thị chủ ý . Trường hợp diễn tả điều kiện cần thiết để một sự việc nào đó diễn ra. Trường hợp người  nói muốn biểu thị quyết định của mình trong một tình huống  hoặc  khi người  nói một điều gì đó.

Ví dụ:

春が来れば花が咲く。

Nếu mùa xuân tới hoa sẽ nở

10を2で割れば 5 になる。

Nếu chia 10 cho 2 sẽ thành  5

年をとれば身体が弱くなる。

Nếu có tuổi, cơ thể sẽ trở nên yếu đi

信じていれば夢はかなうものだ。

Nếu cứ vững tin thì ước  mơ sẽ thành  hiện thực

誰でもほめられればうれしい。

Bất cứ ai nếu được khen sẽ vui sướng.

台風が近づけば気圧が下がる。

Nếu cơn  bão tới gần thì khí áp sẽ tụt xuống

終わりよければすべてよし。

Nếu kết cục tốt thì mọi chuyện sẽ tốt

Chú ý:

Trong trường hợp phần  trước  và phần  sau của câu  có cùng chủ ngữ  và động từ trong cả hai phần  này đều dùng từ biểu thị chủ ý thì chúng  ta không dùng 「~ば」

Nếu đến Nhật thì phải liên lạc với tôi nhé

Đúng : 日本へ来たら、ぜひ練習してください。

Sai : 日本へ来れば、ぜひ練習してください。