Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 57 : ~ばあいに~(~場合に) Trường hợp , khi

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 57 : ~ばあいに~(~場合に) Trường hợp , khi

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 57 : ~ばあいに~(~場合に) Trường hợp , khi

Giải thích:
Là cách nói về một trường hợp giả định nào đó.
Phần tiến theo sau biểu thị cách xử lý trong trường hợp chưa hoặc kết quả xảy ra.
Phần đứng trước「ばあい」 là động từ, tính từ hoặc danh từ.
Vì 「ばあい」là danh từ nên cách nối nó với từ đứng trước tương tự như cách bổ nghĩa cho danh từ.

Ví dụ :

雨天の場合は順延します。
Trường hợp trời mưa thì sẽ hoãn.

あの場合にはやむを得なかった
Trường hợp ấy thì buộc phải làm như vậy

火事の場合は、114をかけます。
Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì gọi 114