Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 55 : ~ように ( Để làm gì đó….. )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 55 : ~ように ( Để làm gì đó….. )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 55 : ~ように ( Để làm gì đó….. )

Giải thích:
Động từ 1 biểu thị một mục đích hay mục tiêu, còn động từ 2 biểu thị hành động có chủ ý để tiến gần tới hoặc đạt tới mục tiêu hoặc mục đích đó.

Ví dụ :
子供にも読めるように名前にふりがなをつけた。
Tôi đã chi chú cách đọc lên trên tên để ngay cả trẻ em cũng có thể đọc được

忘れ物をしないようにしてください。
Xin nhớ đừng bỏ quên đồ

授業中はおしゃべりしないように。
Trong giờ học xim đừng nói chuyện

忘れないようにノートにメモしておこう。
Tôi sẽ ghi chú lại trong vở để khỏi quên