Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 53 : ~ものなら ( Nếu )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 53 : ~ものなら ( Nếu )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 53 : ~ものなら ( Nếu )

Giải thích:

Nếu ~ ( dùng khi hi vọng vào một điều gì đó khó thực hiện hoặc là ít khả năng thực hiện – cách nói lạnh lùng )

Ví dụ :

母の病気が治るものなら、どんな高価な薬でも手に入れたい。
Nếu bệnh tình của mẹ mà được chữa khỏi thì thuốc có mắc đến mấy tôi cũng mua

自分一人でやれるものならやってみなさい。
Nếu có thể thì hãy tự làm một mình

あの人にお金を貸そうものなら、決して返してくれませんよ。
Nếu mà cho người đó mượn tiền thì sẽ không bao giờ trả lại tiền cho bạn đâu

Chú ý:
Hay dùng với các từ mang ý chỉ khả năng. Trong hội thoại có khi dùng「もんなら」

病気の子供を見ていると、代われるものなら代わってやりたいと思う
Khi nhìn con ốm, nếu mà ốm thay được thì tôi sẽ ốm thay