Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 52 : ~ものか~ ( Vậy nữa sao?… )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 52 : ~ものか~ ( Vậy nữa sao?… )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 52 : ~ものか~ ( Vậy nữa sao?… )

Giải thích:
Cách nói cảm thán : Có chuyện đó nữa sao?/ có việc vô lý vậy sao?
Thường dùng trong văn nói và chuyển thànhもんか
Hoặc chuyển thành ものだろうか

Ví dụ :
そんなことがあるんもんか。
Làm gì có chuyện như thế?

誘われたって、誰が行くものか。
Dù có được rủ, cũng không ai đi đâu

あんな人に、頼むもんか。
Tôi không nhờ những người như thế đâu

そんなもの必要なもんか。
Ai mà cần những thứ như thế