Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 5 : ~と~ ( Hễ mà )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 5 : ~と~ ( Hễ mà )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 5 : ~と~ ( Hễ mà )

Câu 5. ~と~: Hễ mà ~

Giải thích:

Diễn tả những sự  việc diễn ra hiển nhiên

Dùng để diễn tả cách  sử  dụng máy móc, thiết bị. Dùng để chỉ đường

Ví dụ:

酒を飲むと顔が赤くなる。

Hễ uống rượu  là mặt đỏ

水は 100 度 になると沸騰する。

Hễ lên đến 100 độ thì nước sẽ sôi 

このボタンを押すとドアは開きます。

Ấn nút này thì cửa  sẽ mở

ここをまっすぐ行くと右手に大きな建物が見えます。

Từ đây, đi thẳng  sẽ thấy một tòa nhà to bên tay phải