Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 5 : ~と~ ( Hễ mà )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 5 : ~と~ ( Hễ mà )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 5 : ~と~ ( Hễ mà )

Câu 5. ~と~: Hễ mà ~

Giải thích:

Diễn tả những sự  việc diễn ra hiển nhiên

Dùng để diễn tả cách  sử  dụng máy móc, thiết bị. Dùng để chỉ đường

Ví dụ:

酒を飲むと顔が赤くなる。

Hễ uống rượu  là mặt đỏ

水は 100 度 になると沸騰する。

Hễ lên đến 100 độ thì nước sẽ sôi 

このボタンを押すとドアは開きます。

Ấn nút này thì cửa  sẽ mở

ここをまっすぐ行くと右手に大きな建物が見えます。

Từ đây, đi thẳng  sẽ thấy một tòa nhà to bên tay phải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *