Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 47 : ~ことにする~ ( Tôi quyết định )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 47 : ~ことにする~ ( Tôi quyết định )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 47 : ~ことにする~ ( Tôi quyết định )

Giải thích:
Diễn tả sự quyết định, ý định về hành vi tương lai và được sử dụng cho ngôi thứ nhất.

Ví dụ:

これからはあまりあまい物は食べないことにしよう。
Từ nay về sau, ta nên kiêng, không nên ăn nhiều đồ ngọt.

明日からジョギングすることにしよう
Tôi quyết định sẽ chạy bộ từ ngày mai。

健康のためにたくさん野菜を食べました。
Vì sức khỏe nên tôi sẽ ăn nhiều rau.