Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 44 : ~く/ にする~ ( Làm gì đó một cách )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 44 : ~く/ にする~ ( Làm gì đó một cách )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 44 : ~く/ にする~ ( Làm gì đó một cách )

Giải thích:
Biểu thị ai đó đã làm biến đổi một đối tượng nào đó

Ví dụ
君は僕を嬉くする。
Anh làm em vui

食堂をきれいにする。
Tôi làm sạch nhà bếp

音を小さくする。
Tôi chỉnh âm thanh nhỏ lại

砂糖の量を半分にしました。
Tôi giảm lượng đường chỉ còn một nữa