Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 38 : ~かどうか ( hay không )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 38 : ~かどうか ( hay không )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 38 : ~かどうか ( hay không )

Giải thích:
Khi muốn lồng một câu nghi vấn không dùng nghi vấn từ vào trong câu văn thì chúng ta dùng mẫu câu này.

Ví dụ :
あの人が来るかどうか知っていますか?
Anh ấy đến hay không đến anh biết không?

そのが本物のパスポートかどうかはあやしい。
Sổ hộ chiếu ấy thật hay giả thì là một điều đáng nghi

その映画は面白いかどうかは見てみなければ分からない。
Phải xem thử thì mới biết cuốn phim ấy có hay hay không?

このようなアドバイが適切かどうか分かりませんか?
Không biết là một lời khuyên như thế này có thể giúp ích được cho anh hay không?