Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 31 : ~みたい ( Hình như )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 31 : ~みたい ( Hình như )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 31 : ~みたい ( Hình như )

Giải thích:
Diễn tả hành động, sự việc theo sự suy đoán của người nói.

みたい xem như là một tính từ な

Ví dụ :
私が合格するなんてうそみたい。
Tôi thi đậu rồi. Thật cứ như là chuyện bịa

その地方の方言に慣れるまでは、まるで外国語を聞いているみたいだった。
Cho đến khi quen được tiếng nói của vùng đó, quả thật tôi cứ như là nghe tiếng nước ngoài.

誰も彼女の本名を知らないみたいだ。
Hình như không ai biết tên thật của cô ấy.

どうもかぜをひいたみたいだ。
Hình như bị cảm rồi

何か焦げているみたいだ。へんなにおいがする
Hình như có cái gì đó bị khét. Có mùi rất lạ.

Chú ý : Thường đi kèm với 「まるで」