Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 30 : ~なければなりません~ ( Phải )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 30 : ~なければなりません~ ( Phải )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 30 : ~なければなりません~ ( Phải )

Giải thích:
Mẫu câu này biểu thị rằng một đối tượng nào đó phải làm một việc gì đó mà không phụ thuộc vào ý muốn của đối tượng thực hiện hành động. Lưu ý là mẫu câu này không mang ý nghĩa phủ định

Ví dụ:
薬を飲まなければなりません。
Tôi phải uống thuốc

毎日一時間日本語を勉強しなければなりません。
Mỗi ngày tôi phải học tiếng Nhật 1 tiếng

先生はベトナム語が分かりません、日本語が話さなければなりません。
Thầy giáo không biết tiếng Việt, nên phải nói tiếng Nhật