Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 29 : ~なくてもいいです~ ( Không phải, không cần ~ cũng được )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 29 : ~なくてもいいです~ ( Không phải, không cần ~ cũng được )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 29 : ~なくてもいいです~ ( Không phải, không cần ~ cũng được )

Giải thích:
Mẫu câu này biểu thị rằng một đối tượng nào đó không phải làm một việc gì đó

Ví dụ:

明日来なくてもいいです。
Ngày mai anh không đến cũng được

しなくてもいいです。
Không làm cũng được

急がなくてもいいです。
Không cần vội vàng như thế đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *