Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 26 : ~ないてください ( xin đừng / không )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 26 : ~ないてください ( xin đừng / không )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 26 : ~ないてください ( xin đừng / không )

Giải thích
Mẫu câu này được dùng khi muốn yêu cầu ai đó đừng làm một việc gì đó.

Ví dụ:

私は元気ですから、心配しないでください
Vì tôi khỏe nên đừng lo cho tôi

ここで写真を撮らないでください。
Xin đừng chụp ảnh ở đây

病院でタバコを吸わ内でください。
Xin đừng hút thuốc trong bệnh viện