Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 24 : ~へ~を~に行 ( Đi đến….để làm gì )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 24 : ~へ~を~に行 ( Đi đến….để làm gì )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 24 : ~へ~を~に行 ( Đi đến….để làm gì )

Giải thích:
Động từ ở thể [ます] hoặc danh từ đặt trước trợ từ [に] biểu thị mục đích của「いきます」 .

Danh từ đặt trước [に] phải là danh từ chỉ hành động.

Ví dụ:
日本へ文化の勉強に来ました。
Tôi đi đến Nhật để học văn hóa

スーパーへ買い物に行きます
Tôi đi siêu thị để mua sắm

レストランーヘ晩御飯を食べに行きます
Tôi đi nhà hàng để ăn tối

Chú ý:
Có thể đặt trước [に] các danh từ chỉ sự việc được tổ chức ra như lễ hội, buổi hòa nhạc. Trong trường hợp này thì mục đích của người nói là xem lễ hội, nghe nhạc v.v….

明日東京のお祭りに行きます。
Ngày mai tôi đi Tokyo để xem lệ hội