Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 22 : ~がほしい ( Muốn )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 22 : ~がほしい ( Muốn )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 22 : ~がほしい ( Muốn )

Giải thích:
Mẫu câu này biểu thị ham muốn sỡ hữu một vật hoặc một người nào đó của người nói.Nó cũng được dùng để hỏi về ham muốn của người nghe. Đối tượng của ham muốn được biểu thị bằng trợ từ [が] [ほしい] là tính từ đuôi [い]

Ví dụ:

私はお金がほしいです
Tôi muốn có tiền

私は友達が欲しいです。
Tôi muốn có bạn bè

今、何が一番欲しいですか?
Bây giờ bạn muốn có cái gì nhất?

Chú ý:

Vì là tính từ đuôiい , nên phủ định của 「ほしい」là 「ほしくない」có nghĩa là không muốn.

子供がほしいですか? いいえ、欲しいくないです。
Anh muốn có con không? Không, tôi không muốn.

Mẫu câu không thể dùng để biểu thị ham muốn của người thứ ba.Mẫu câu không thể dùng để mời người nghe dùng một thứ gì hay làm gì.

Ví dụ, trong trường hợp muốn mời người nghe uống cà phê thì không nói
[コーヒーが欲しいですか?」mà nói là「コーヒーはいかがですか?」