Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 21 : ~ましょうか?~ ( Tôi làm hộ cho anh nhé )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 21 : ~ましょうか?~ ( Tôi làm hộ cho anh nhé )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 21 : ~ましょうか?~ ( Tôi làm hộ cho anh nhé )

Giải thích:
Diễn tả sự xin phép để giúp đỡ người khác

Ví dụ:

重いですね。待ちましょうか?
Nặng nhỉ, để tôi mang giúp cho bạn

疲れました、ちょっと休みましょうか?
Mệt quá, nghĩ một chút không?

Chú ý: Dùng trong mẫu câu thường để rủ rê người nghe cùng làm việc gì đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *