Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 21 : ~ましょうか?~ ( Tôi làm hộ cho anh nhé )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 21 : ~ましょうか?~ ( Tôi làm hộ cho anh nhé )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 21 : ~ましょうか?~ ( Tôi làm hộ cho anh nhé )

Giải thích:
Diễn tả sự xin phép để giúp đỡ người khác

Ví dụ:

重いですね。待ちましょうか?
Nặng nhỉ, để tôi mang giúp cho bạn

疲れました、ちょっと休みましょうか?
Mệt quá, nghĩ một chút không?

Chú ý: Dùng trong mẫu câu thường để rủ rê người nghe cùng làm việc gì đó.