Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 20 : ~てくれる ( Làm cho , làm hộ )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 20 : ~てくれる ( Làm cho , làm hộ )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 20 : ~てくれる ( Làm cho , làm hộ )

Câu 20. ~てくれる: Làm cho ~, làm hộ (mình) ~

Gải thích:

Diễn tả ai đó làm việc gì đó cho mình, hộ mình.

Ví dụ:

鈴木さんが自転車を修理してくれました。
Anh Suzuki đã sửa xe đạp giúp cho tôi.

父は私に新しい自転車を買ってくれました。
Ba mua cho tôi một chiếc xe đạp mới

あなたは私を手伝ってくれませんか?
Bạn có thể giúp tôi một tay được không?

いつ私のお金返してくれるのですか?
Khi nào bạn trả tiền cho tôi?

Chú ý:
Người nhận chỉ có thể là ngôi thứ nhất ( tôi)