Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 2 : ~によると~そうです~ ( Theo – thì nghe nói là )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 2 : ~によると~そうです~ ( Theo – thì nghe nói là )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 2 : ~によると~そうです~ ( Theo – thì nghe nói là )

Câu 2. ~によると~そうです~: Theo ~ thì nghe nói là ~

Giải thích:

Dùng để thể hiện lại thông báo, nội dung đã nhận, nghe  được.

Ví dụ:

天気予報によると、明日は晴れるそうです。

Theo dự báo thời tiết thì ngày mai trời đẹp

地震によると津波の心配はないであるそうです。

Nghe nói không có gì đáng  lo về sóng  thần đo động đất sinh ra.

Chú ý:

Đứng trước  “によると” là một nguồn  thông tin, và đứng  sau “によると” là sự  truyền đạt lại nội dung thông tin nên không hàm chứa ý chí, cảm  xúc, tình cảm của người  truyền đạt.

Ngoài ra, còn có thể dùng 「によれば」tương  đương như “によると” và dùng thể 「ようです/ らしい」(dường như là/ có vẻ như  là) thay cho 「そ うです」( nghe nói là).

彼の話によれば、この茶碗は骨董品として価値の高いものだそうだ。

Theo lời anh ấy nói, thì cái chén  này được xem là đồ cổ, và là một vật rất có giá trị。