Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 17 : ~つもり ( Dự định , quyết định )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 17 : ~つもり ( Dự định , quyết định )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 17 : ~つもり ( Dự định , quyết định )

Câu 17. ~つもり: Dự định ~, quyết định ~

Giải thích:

Chúng  ta dùng [Động từ thể nguyên dạng  つもりです] để điễn đạt ý định làm một việc gì đó và [Động từ thể ないつもり] để diễn đạt ý định không làm việc gì đó.

Ví dụ:

来年はヨーロッパへ旅行するつもりです。
Sang năm tôi định đi du lịch Châu Âu.

タバコは、もう決してすわないつもりです。
Thuốc lá thì tôi định không bao giờ hút nữa

これから、美術館へもいらしゃいますか?
Sau chỗ này, anh còn đến viện bảo tàng mĩ thuật nữa phải không?

ええ、そのつもりです。
Vâng, tôi định như thế