Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 15 : ~よう~ ( Hình như, có lẽ )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 15 : ~よう~ ( Hình như, có lẽ )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 15 : ~よう~ ( Hình như, có lẽ )

Câu 15. ~よう~: Hình như, có lẽ ~

Giải thích:

「~ ようです」 là cách  nói biểu thị sự  suy đoán  mang  tính chủ quan,  dựa trên thông tin mà người  nói nhận  bằng  giác quan  của mình. Đôi khi phó từ「どうも」, với nghĩa  là không rõ nội dung mà mình nói là sự  thật hay không được dùng kèm theo trong mẫu câu này.

Ví dụ:

この点については次のようなことが言えよう。
Về điểm này có thể nói như sau.

山沿いでは雪になるよう。
Ở vùng ven núi cò lẽ sẽ có tuyết rơi.

午後からは全国的に晴れよう
Có lẽ từ đầu buổi chiều thời tiết sẽ tốt trên khắp cả nước.

Chú ý:

Sự  khác nhau  giữa「~そうです」 và 「~ようです」

「~そうです」 diễn đạt sự  suy đoán  trực quan  dựa  trên quan  sát thị giác của mình về cử chỉ hoặc  dáng  vẻ.

「~ようです」 diễn đạt sự  suy đoán  của người  nói dựa  trên thông tin mà mình nghe  được hay đọc được.