Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 12 : ~でしょう~ ( Có lẽ )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 12 : ~でしょう~ ( Có lẽ )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 12 : ~でしょう~ ( Có lẽ )

Câu 12. ~でしょう~: Có lẽ ~

Giải thích:

Dùng để diễn đạt sự  suy xét, phán  đoán  của người  nói căn cứ vào thông tin có được. Ở dạng  nghi vấn, dùng để hỏi về sự  suy xét, phán  đoán  của người  nghe.

Ví dụ:

明日天気がいいでしょう。

Ngày mai có lẽ trời sẽ đẹp

6 時までには彼は帰ってくるでしょう。

Có lẽ 6h anh ấy sẽ về tới