Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 10 : ~たがる~ ( ….muốn….thích )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 10 : ~たがる~ ( ….muốn….thích )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 10 : ~たがる~ ( ….muốn….thích )

Câu 10. ~たがる~: ….muốn….thích

Giải thích:

Diễn tả tình trạng ngôi thứ 3 muôn, thích điều gì đó.

Ví dụ:

子供というものはなんでも知りたがる。

Trẻ con thì chuyện gì cũng muốn biết

両親は海外旅行に行きたがっている。

Ba mẹ tôi muốn đi du lịch nước ngoài

夏になると、みんな冷たくてさっぱりしたものばかり食べたがる。

Vào mùa hè ai cũng muốn ăn những thứ mát lạnh