Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 1 : ~(も)~し、~し~( Không những mà còn , vừa vừa )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 1 : ~(も)~し、~し~( Không những mà còn , vừa vừa )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 1 : ~(も)~し、~し~( Không những mà còn , vừa vừa )

Câu 1. ~(も)~し、~し~: Không những ~ mà còn ~ ; vừa ~ vừa ~

Giải thích:

Thường dùng để liệt kê lý do, nguyên nhân  cho một hành  động tiếp sau theo.

Ví dụ:

お腹がすいたし、のどが渇いたし、すこし食べてみたいです。

Vừa đói vừa khát nên tôi muốn ăn một chút gì đó

このシャツは色もきれいだし、デザインもいいですね。買いたいですと。

Cái áo này màu đẹp và thiết kế đẹp.  Tôi muốn mua nó

今日は週末だったし、天気がよかったので、公園は人が多かったです

Vì hôm nay là cuối tuần, thời tiết lại đẹp nên công viên rất đông người.