Home / Học tiếng Nhật / Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật khi đi khám bệnh

Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật khi đi khám bệnh

Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật khi đi khám bệnh
Các bạn lưu lại để học nhé.

– どうしましたか?Bạn bị làm sao?

– どのような症状があって? Triệu chứng là gì?

– それはいつからですか?Triệu chứng bắt đầu từ khi nào?

– 今までかかった病気はないか?Tính đến thời điểm hiện tại đã mắc bệnh gì chưa?

– 現在飲んでいる薬はないか?Hiện tại có đang uống thuốc gì không?

– 薬によってアレルギーの症状がでたことはないか?Có bị dị ứng với thành phần của thuốc không?

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật trong ngành Y Tế – Điều Dưỡng
Sách đi khám bệnh bằng tiếng Nhật (Tiếng Việt)