Home / Học tiếng Nhật / Mẫu câu dùng để giải quyết các vấn đề bằng tiếng Nhật

Mẫu câu dùng để giải quyết các vấn đề bằng tiếng Nhật

Mẫu câu dùng để giải quyết các vấn đề bằng tiếng Nhật

STT Từ Vựng Kanji Nghĩa
1 すみません Sumimasen Xin lỗi( khi không nghe rõ cái gì)
2 ごめんなさい Gomenasai Xin lỗ( khi phạm lỗi)
3 大丈夫です Daijyoubu desu Không vấn đề gì
4 もういちど言ってくれますか Mouichido itte kuremasuka Bạn có thể nói lại lần nữa không
5 ゆっくりしゃべってくれますか Yukkuri shabette kuremasuka Bạn có thể nói chậm lại không
6 書いてください  Kaite kudasai Làm ơn ghi lại đi
7 Wakarimasen Tôi không hiểu
8 知りません Shirimasen Tôi không biết
9 わかりません Wakarimasen  Tôi không có ý kiến gì
10 あれは日本語で何といいますか Arewa nihongo de nanto iimasu ka Đó là những gì gọi trong Tiếng Nhật
11 Gato は英語でどういう意味ですか “Gato” wa eigo de douiu imi desu ka Từ “Gato” trong Tiếng Anh có nghĩa là gì
12 “Please” は日本語で何と言いますか “Please” wa nihongo de nanto iimasu ka Làm cách nào để nói “Vui lòng” trong Tiếng Nhật
13 これは何ですか Korewa nandesu ka Đây là cái gì
14 私の日本語はへたです Watashi no nihongo wa heta desu Tiếng Nhật của tôi chưa tốt
15 日本語を練習する必要があります Nihonn go wo renshu suru hitsuyou ga arimasu Tôi cần thực hành thêm về tiếng Nhật của tôi
16 ご心配なく Goshinpai naku Đừng lo lắng