Home / Luyện nghe / Download 毎日の聞きとり Plus 40 上巻 – Mainichi no Kikitori Plus 40 (VoL 1) Ebook + CD

Download 毎日の聞きとり Plus 40 上巻 – Mainichi no Kikitori Plus 40 (VoL 1) Ebook + CD

毎日の聞きとり Plus 40 上巻 – Mainichi no Kikitori Plus 40 VoL 1

Bộ sách xuất bản năm 2003 gồm 2 cuốn 上 và 下 như 2 bộ trước đây, với mỗi cuốn có 20 bài khóa (có 1 Audio CD đính
kèm cho mỗi cuốn), truyền tải rất nhiều nội dung thú vị từ những chủ đề về văn hóa Nhật cho đến những thông tin về xã hội
Nhật Bản hiện nay.

Sách dành cho các học viên ở bậc Trung cấp.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây