Home / Luyện dịch tiếng Nhật / Luyện dịch tiếng Nhật – Bài 7 推測 ギネスブックに挑戦

Luyện dịch tiếng Nhật – Bài 7 推測 ギネスブックに挑戦

Luyện dịch tiếng Nhật – Bài 7 推測 ギネスブックに挑戦

Đây là tài liệu được trích từ giáo trình New Approach Japanese

第7課 。 推測 ギネスブックに挑戦


様々な分野の世界一の記録を集めた「ギネスブック」という本がある。この本を見ると、人間は実にいろいろなことに挑戦すことがわかる。

スポーツの世界では、厳しい練習を重ねて人間の体の限界に挑戦する。もう破られそうもなあいと思っていた記録が破られて、世界新記録が誕生する。ものづくりの世界では、高い技術によって2ミリ以下の小さい本が作られる。

これらはとても普通の人にはできなことだが、ギネスブックにはやればできそうなことも結構載っている。例えば、みんなで協力して世界一長いホットドッグや世界一大きいピザを作る。これ以外にも食べ物の世界一はいろいろある。出来上がったものを見るおあまりおいしくなさそうだが、作るのは楽しそうだ。しかし、中にはほかにはだれもやりそうにないことも載っている。読んだ牛乳を目から出して、できるだけ遠くへ飛ばす。誰がこの世界記録に挑戦してみようと思うだろうか。

それでは、誰でも簡単に世界記録に挑戦できるものを紹介しよう。ノートくらい大きい差の紙を用意して、それを半分に折る。それを何回繰り返せるか。10回以上できたらギネスブックに申請してみてもいいだろう。簡単にできそうな気がするけれども、実は7回くらいでも相当難しい。
(紙の厚さを0.1ミリとすると25回で富士山くらいの高さになるはずだ。)

Có một cuốn sách tên gọi là “Kỷ lục guinessbook” đã tổng hợp lại những kỷ lục cao nhất của thế giới trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Xem sách này mới hiểu, quả thực con người đang chinh phục nhiều thứ.

Trong thế giới thể thao, người ta đã chồng chất những bài tập nghiêm khắc để thử thách những giới hạn của cơ thể con người. Đã phá vỡ những kỷ lục mà trước đó, tưởng chừng là điều không tưởng và những kỷ lục mới ra đời.

Trong lĩnh vực chế tác, nhờ việc ứng dụng kỹ thuật cao, 1 cuốn sách có kích thước 2 mm trở xuống đã được tạo ra
Những việc như vậy, thì người bình thường không thể nào mà làm được. Nhưng trong sách kỷ lục guiness những việc mà nếu làm thì sẽ được cũng được “nhiệt tình” đăng tải.

Ví dụ như, mọi người cùng chung sức làm một cái xúc xích lớn nhất và dài nhất thế giới. Ngoài xúc xích thì những cái nhất trong lĩnh vực thực phẩm cũng đã được làm ra. Nhìn những món này không có vẻ gì là ngon nhưng việc cùng nhau làm thì rất vui. Tuy nhiên, trong sách cũng đăng những điều mà ai cũng không tài nào làm nổi. Như là, uống sữa bò làm cho sữa chuyển ngược lên mắt rồi cố gắng hết sức phóng nó ra thật xa. Chắc là sẽ có ai đó thử chinh phục kỷ lục thế giới này!

Vậy nên tôi sẽ giới thiệu cho mọi người chinh phục một kỷ lục đơn giản. Chuẩn bị một tờ giấy có kích thước cỡ như cuốn tập, gập đôi tờ giấy đó lại. Và lặp lại lần nữ. Có thể lặp lại nhiều lần không? Nếu có thể gập khoảng 10 lần trở lên thì có thể đăng kí kỷ lục GN đấy! Coi đơn giản vậy chứ thực tế thì gập đến khoảng 7 lần cũng khá là khó khăn đấy!
(Nếu gập một tờ giấy có độ dày khoảng 0,1mm ,gập khoảng 25 lần thì chiều cao chắc chắn chiều cao sẽ ngang với núi phú sĩ đấy)

Xem thêm: Luyện dịch tiếng Nhật – Bài 6 夢の自動運転