Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 / Download くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリル – Kurabete Wakaru Chuukyuu Nihongo Hyougen Bunkei Doriru PDF

Download くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリル – Kurabete Wakaru Chuukyuu Nihongo Hyougen Bunkei Doriru PDF

くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリル – Kurabete Wakaru Chuukyuu Nihongo Hyougen Bunkei Doriru

らべてわかる中級日本語表現文型ドリル―まぎらわしい文型の違いがよくわかる75の集中レッスン!

くらべてわかる中級日本語表現文型ドリル – Kurabete Wakaru Chuukyuu Nihongo Hyougen Bunkei Doriru | Learning through comparison Sentence pattern drills for Intermediate Japanese Expression gồm 75 bài học chuyên sâu để so sánh giải thích sự khác biệt khó hiểu giữa các mẫu câu, cụm từ hay những mẫu ngữ pháp Trung cấp mà người học thường hay bị nhầm lẫn trong cách sử dụng. Sách được trình bày hợp lý và dễ hiểu giúp người học nắm bắt vấn đề nhanh chóng qua bảng so sánh, những ví dụ và cả bài tập đi kèm, bạn sẽ hiểu ngay là nên sử dụng từ cụm từ hay mẫu ngữ pháp vào những hoàn cảnh thế nào là chính xác. Đây là tài liệu rất cần thiết cho các bạn đang học Trung cấp, cũng rất phù hợp cho việc học luyện thi JLPT N3 và N2.

内容説明
中級の中から、文型を中心に、まぎらわしいものを取り上げ、意味や使い方の違いを詳しく説明。使い分けができるようになる。会話を中心にした多くの例文と練習問題を通して、実践力を身につける。各テーマを2ページで構成。取り上げた項目を表で比較するなど、見やすく、ポイントが整理しやすい。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF