Home / Luyện nghe / Download 聞いて覚える話し方 日本語生中継 初~中級編 (Vol 1-2) – Kiite Oboeru Hanashikata Nihongo Namachuukei (Vol 1-2) Ebook + CD

Download 聞いて覚える話し方 日本語生中継 初~中級編 (Vol 1-2) – Kiite Oboeru Hanashikata Nihongo Namachuukei (Vol 1-2) Ebook + CD

聞いて覚える話し方 日本語生中継 初~中級編 (Vol 1-2) – Kiite Oboeru Hanashikata Nihongo Namachuukei (Vol 1-2)

聞いて覚える話し方 日本語生中継 – Kiite Oboeru Hanashikata Nihongo Namachuukei là 1 giáo trình tổng hợp những tình huống thực tế, sử dụng ngôn ngữ đơn giản và gần gũi, chất tự nhiên được chạy xuyên suốt trong giáo trình, cảm giác như là các bạn đang thật sự ở trong sân ga, trên tàu điện, trên điện thoại hay ở sân bay… vậy. Mục đích là thông qua những bài nghe trong sách chúng ta sẽ nâng cao được khả năng giao tiếp và mở rộng được vốn từ vựng để có thể nói tiếng Nhật trong đời thường một cách tự nhiên như người Nhật bản xứ. Nguyên 1 bộ Nihongo Namachuukei đầy đủ gồm 3 cuốn : phần 初~中級編 Sơ Trung cấp có 2 cuốn (Vol 1&2) và phần 中~上級編 Trung Cao cấp có 1 cuốn. Hy vọng giáo trình này sẽ đáp ứng được kỳ vọng nâng cao khả năng nói tiếng Nhật của nhiều bạn !

初~中級編 Sơ Trung cấp gồm 2 cuốn (Vol 1-2). Bộ sách tổng hợp những tình huống thực tế, sử dụng ngôn ngữ đơn giản và gần gũi, chất tự nhiên được chạy xuyên suốt trong giáo trình, cảm giác như là các bạn đang thật sự ở trong sân ga, trên tàu điện, trên điện thoại hay ở sân bay… vậy. Mục đích là thông qua những bài nghe trong sách chúng ta sẽ nâng cao được khả năng giao tiếp và mở rộng được vốn từ vựng để có thể nói tiếng Nhật trong đời thường một cách tự nhiên như người Nhật bản xứ. Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được kỳ vọng nâng cao khả năng nói tiếng Nhật của nhiều bạn !

Mục đích của giáo trình Kiite Oboeru Hanashikata​
Mục đích là thông qua những bài nghe trong sách chúng ta sẽ nâng cao được khả năng giao tiếp và mở rộng được vốn từ vựng để có thể nói tiếng Nhật trong đời thường một cách tự nhiên như người Nhật bản xứ. Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được kỳ vọng nâng cao khả năng nghe nói tiếng Nhật của nhiều bạn!
Nội dung của Kiite Oboeru Hanashikata gồm các chủ để

– Thay đổi nội dung kế hoạch
– Trong nhà hàng
– Đi shopping
– Những ấn tượng khi đi du lịch
– Tìm kiếm công việc bán thời gian
– Khen ngợi
– Các phương tiện giao thông

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây