Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Kiến thức tiếng Nhật (về từ vựng)

Kiến thức tiếng Nhật (về từ vựng)

Kiến thức tiếng Nhật (về từ vựng)
第 1部 言語知識(文字・語彙)
(Bản tiếng Nhật – tiếng Việt)
Tài liệu cung cấp cho các bạn bộ kiến thức tiếng Nhật về phần từ vựng.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here