Home / Kanji (page 5)

Kanji

Hán tự Kanji – 漢字

Mỗi ngày 1 bài trong “Basic Kanji Book” – Bài 9

Mỗi ngày 1 bài trong “Basic Kanji Book” – Bài 9 Số thứ tự từ 76 đến 97 Các chữ 行, 来, 帰, 食, 飲, 見, 聞, 読, 書, 話, 買, 教 STT Chữ Hán Việt Âm Nhật Âm Hán Từ Cách đọc Nghĩa 86 行 HÀNH い-く・ おこなう コウ・ギョウ …

Read More »

Mỗi ngày 1 bài trong “Basic Kanji Book” – Bài 8

Mỗi ngày 1 bài trong “Basic Kanji Book” – Bài 8 Số thứ tự từ 76 đến 85 Các chữ 新, 古, 長, 短, 高, 安, 低, 暗, 多, 少 STT Chữ Hán Việt Âm Nhật Âm Hán Từ Cách đọc Nghĩa 76 新 TÂN あたら-しい シン 新しい あたらしい mới …

Read More »