Home / Kanji (page 4)

Kanji

Hán tự Kanji – 漢字

Download Từ điển Kanji Nhật Việt Ebook PDF

Từ điển Kanji Nhật Việt Từ điển Kanji Nhật Việt của Nguyễn Văn Khang. Cuốn từ điển này được xuất bản đã lâu nhưng kiến thức thì không hề cũ. Lợi điểm này nó hoàn toàn bằng tiếng Việt do là sản phẩm của người Việt, với đầy đủ thông …

Read More »

Từ vựng Kanji Soumatome N2 (tiếng Việt)

Kanji Soumatome N2 (tiếng Việt) Chia sẻ tài liệu Somatome N2 Kanji Kanji Soumatome N2. Hữu ích cho các bạn tự học bằng Giáo trình Soumatome kết hợp với phương pháp học Hán tự.  Download tài liệu: Click here

Read More »