Home / Kanji (page 10)

Kanji

Hán tự Kanji – 漢字

Mỗi ngày 1 bài trong “Basic Kanji Book” – Bài 5

Mỗi ngày 1 bài trong “Basic Kanji Book” – Bài 5 Số thứ tự từ 46 đến 55 Các chữ 明, 休, 体, 好, 男, 林, 森, 間, 畑, 岩 STT Chữ Hán Việt Âm Nhật Âm Hán Từ Cách đọc Nghĩa 46 明 MINH あか-るい・ あ-ける メイ 明るい あかるい …

Read More »

Mỗi ngày 1 bài trong “Basic Kanji Book” – Bài 4

Mỗi ngày 1 bài trong “Basic Kanji Book” – Bài 4 Số thứ tự từ 36 đến 45 Các chữ 上, 下, 中, 大, 小, 本, 半, 分, 力, 何 STT Chữ Hán Việt Âm Nhật Âm Hán Từ Cách đọc Nghĩa 36 上 THƯỢNG うえ・ あーがる・ あ-げる・ のぼ-る ジョウ …

Read More »

Download BASIC KANJI BOOK VOL.2  基本漢字500 PDF

Basic Kanji Book Vol. 2 – Basic 500 Kanji So you learned the first 251 kanji with Volume 1 of the Basic Kanji Book and don’t know how to proceed from here? Here’s your solution: The Basic Kanji Book Vol. 2– Basic 500 Kanji builds upon volume 1 and doubles …

Read More »

Download BASIC KANJI BOOK VOL.1 基本漢字 500 PDF

Basic Kanji Book Vol.1 – Basic 500 Kanji Khối lượng sách Kanji cơ bản 1 Thể tích này bao gồm khoảng 250 kanji và tập thứ hai hoàn thành 500 trong loạt bài Cơ bản. Những cuốn sách này thực sự là sách giáo khoa chỉ để học chữ Hán. …

Read More »

1000 chữ Kanji trong tiếng Nhật cơ bản

1000 chữ Kanji trong tiếng Nhật cơ bản S.No Kanji Readings Meanings Examples 1 一 ICHI, ITSU イ チ , イ ツ hito(tsu) ひ と ( つ ) one, the first 一 ichi – one, the number one 一番 ichi ban – #1, the best 世界一 sei kai ichi – …

Read More »