Home / Kanji / Kanji N5

Kanji N5

JLPT N5 Kanji

JLPT N5 Kanji (Click vào mỗi từ để xem nhiều hơn.) No. Kanji Onyomi Kunyomi Ý Nghĩa 1 日 ニチ, ジツ ひ, -び, -か ngày, mặt trời 2 一 イチ ひと(つ) một, 1 3 二 ニ, ジ ふた(つ),  ふたたび hai, 2 4 三 サン み(つ) ba, 3 5 四 シ …

Read More »

Đọc âm On-Kun trong giáo trình Kanji Look And Learn

Đọc âm On-Kun trong giáo trình Kanji Look And Learn – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học 512 Hán tự cơ bản của trình độ N5 và N4 và một phần Hán tự N3. – Với tài liệu …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 32

512 Kanji Look And Learn – Bài 32 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 31

512 Kanji Look And Learn – Bài 31 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 30

512 Kanji Look And Learn – Bài 30 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 29

512 Kanji Look And Learn – Bài 29 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 28

512 Kanji Look And Learn – Bài 28 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 27

512 Kanji Look And Learn – Bài 27 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 26

512 Kanji Look And Learn – Bài 26 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 25

512 Kanji Look And Learn – Bài 25 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »