Home / Kanji / Kanji N5

Kanji N5

100 chữ Kanji thông dụng trong tiếng Nhật

100 chữ Kanji thông dụng trong tiếng Nhật 和 HÒA Kun: On:ワ • 和食 (わしょく):món ăn Nhật • 不和 (ふわ):bất hòa 平 BÌNH Kun: On:ヘイ • 平気 (へいき):bình tĩnh • 平和 (へいわ) : hòa bình 公 CÔNG Kun: On:コウ • 公平 (こうへい):công bằng • 公園 (こうえん):công viên 内 NỘI Kun: …

Read More »

Tổng hợp Kanji N5

Tổng hợp Kanji N5 Kanji Onyomi Kunyomi Nghĩa Từ ghép với kanji 安 あん やす.い bình an, an toàn/ rẻ 安い(やすい):rẻ 安全(あんぜん):an toàn, bình an 一 いち、いつ ひと.つ một 一つ(ひとつ):một cái 一日(いちにち): một ngày 一人(ひとり):một người 飲 いん の.む uống 飲む(のむ):uống 飲食(いんしょく):ăn uống 飲み物(のみもの):đồ uống 右 う、ゆう みぎ bên phải …

Read More »

JLPT N5 Kanji

JLPT N5 Kanji (Click vào mỗi từ để xem nhiều hơn.) No. Kanji Onyomi Kunyomi Ý Nghĩa 1 日 ニチ, ジツ ひ, -び, -か ngày, mặt trời 2 一 イチ ひと(つ) một, 1 3 二 ニ, ジ ふた(つ),  ふたたび hai, 2 4 三 サン み(つ) ba, 3 5 四 シ …

Read More »

Đọc âm On-Kun trong giáo trình Kanji Look And Learn

Đọc âm On-Kun trong giáo trình Kanji Look And Learn – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học 512 Hán tự cơ bản của trình độ N5 và N4 và một phần Hán tự N3. – Với tài liệu …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 32

512 Kanji Look And Learn – Bài 32 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 31

512 Kanji Look And Learn – Bài 31 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »

512 Kanji Look And Learn – Bài 30

512 Kanji Look And Learn – Bài 30 512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn. Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản. – Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học …

Read More »