Home / Kanji / Download 漢字マスター Vol.2 3級漢字300 – Kanji Master – Vol.2 PDF

Download 漢字マスター Vol.2 3級漢字300 – Kanji Master – Vol.2 PDF

漢字マスター Vol.2 3級漢字300 – Kanji Master – Vol.2

Japanese Language Proficiency Test- Level 3 Volume 2 (300 Kanji, Fun & Easy) (300 Kanji, fun & easy Level 3, Volume 2)

Giới thiệu một bộ sách học Kanji cực hay, gồm 4 cuốn từ Sơ cấp đến Thượng cấp. Mặc dù chương trình soạn theo cấp độ cũ (級) nhưng đây vẫn là bộ sách được các giáo viên dạy tiếng Nhật đánh giá cao do phương pháp dạy rất tốt, có hình ảnh, bài tập minh họa rõ ràng.
Cuốn 2: Học 300 từ Kanji, đơn giản, hài hước.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download : click here