Home / Kanji / Download Kanji Look And Learn N2 – N1 PDF (Tiếng Việt)

Download Kanji Look And Learn N2 – N1 PDF (Tiếng Việt)

Kanji Look And Learn N2 – N1
Tài liệu học Kanji Tiếng Việt.

Kanji và từ vựng là phần mình rất thích học trong tiếng Nhật.
Chia sẻ tài liệu Kanji look and learn (N2-N1).

Sách được dịch và biên tập : Triệu Đức Duy
fb.com/duytrieuftu
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tập Kanji N2 – N1.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF