Home / Kanji / Kanji N5 / Kanji giống nhau

Kanji giống nhau

Kanji giống nhau
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu tổng hợp các từ hán tự Kanji gống nhau.
Các Kanji giống nhau rất khó nhớ nên tài liệu này giúp mọi người đở bị quên.
Tài liệu được bạn Duy Triều biên tập và chia sẻ.
fb.com/duytrieuftu
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here

Xem thêm:
Tổng hợp 120 chữ Kanji sơ cấp dễ nhầm lẫn
100 chữ Kanji thông dụng trong tiếng Nhật