Home / JLPT (page 3)

JLPT

JLPT – 能力試験

Download 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Goi N3 PDF

新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Goi N3 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 内容简介 · · · · · · 本书对《新日本语能力考试N3文字词汇强化训练》 (2010年8月出版) 的每一回进行了完整的解析, 帮助考生查缺补漏, 理解做错题的原因。 点击链接进入新版: 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练(解析版)(第2版) Download Ebook: PDF

Read More »

Download 新日本语能力考试N2语法 练习篇 PDF

新日本语能力考试N2语法 练习篇 内容简介 · · · · · · 《新日本语能力考试N2语法练习篇(第2版)》包括以下内容:以新考试基本题型为依据:出题范围,题量设置,试题难易度等接近真题,真正做到考前实战练习。练习题内容生动丰富:每道练习题都由作者精心编写,句子妥帖自然,文章有趣活泼,轻松学习不枯燥。 涵盖重点,难点突出:全套书涵盖了新考试要求的所有语法点,并对部分重点语法和较难的语法进行举一反三的练习。 练习和解析相结合,浅显易懂:每道练习题都配有详细的语法解析,便于复习语法知识点,找出做错题的原因,查缺补漏。 配合语法解说篇使用,效果更佳:在进行语法练习的同时,建议配套使用同系列的语法解说篇进行巩固学习,全面掌握日语语法知识。 海报: (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »

Download TRY N2 (Tiếng Việt) PDF + CD

TRY N2 (Tiếng Việt) Sách luyện thi N2 Try tăng cường ngữ pháp – Có tiếng Việt (Kèm CD) TRY! 日本語能力試験 N2 Sách luyện thi N2 Try tăng cường ngữ pháp – TRY! 日本語能力試験N2 文法から伸ばす( ベトナム語版) được biên soạn bởi Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á với 30 …

Read More »

Download 新完全マスター読解 日本語能力試験N3 – Shin Kanzen Master N3 Dokkai PDF

新完全マスター読解 日本語能力試験N3 – Shin Kanzen Master N3 Dokkai 内容紹介 日本語能力試験に合格できる能力が身につけられるように、日本語の文章や情報素材を読む練習を少しずつ重ねていく構成。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 田代/ひとみ 東京外国語大学留学生日本語教育センター・明治大学・横浜国立大学非常勤講師 宮田/聖子 東京工業大学留学生センター・玉川大学リベラルアーツ学部非常勤講師 荒巻/朋子 東京学芸大学留学生センター非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »

Download N3読解問題55+ – N3 dokkai 55+ PDF

N3読解問題55+ – N3 dokkai 55+ 日本語能力試験N3読解問題55+ N3 Dokkai Mondai 55+ là tài liệu đọc hiểu tiếng Nhật N3 được biên soạn dựa vào trình độ N3 mới, vì vậy sách rất bám sát với đề thi về cả nội dung bài tập lẫn độ khó. So với sách Shokyuu Dokkai …

Read More »

Download JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2005 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成17年度) 2005 PDF + CD

JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2005 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成17年度) 2005 Giới thiệu với các bạn giáo trình luyện thi trình độ N4-N5 (3-4kyuu). Tài liệu gồm các bản năm 2005 và file nghe mp3. 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 日本語能力試験 2005 Shiken Mondai to Seikai 3-4 kyuu (2005) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook + …

Read More »

Download JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2004 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成16年度) 2004 PDF + CD

JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2004 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成16年度) 2004 Giới thiệu với các bạn giáo trình luyện thi trình độ N4-N5 (3-4kyuu). Tài liệu gồm các bản năm 2004 và file nghe mp3. 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 日本語能力試験 2004 Shiken Mondai to Seikai 3-4 kyuu (2004) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook + …

Read More »

Download JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2001 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成13年度) 2001 PDF + CD

JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2001 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成13年度) 2001 日本語能力試験2001 Giới thiệu với các bạn giáo trình luyện thi trình độ N4-N5 (3-4kyuu). Tài liệu gồm các bản năm 2001 và file nghe mp3. (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook + CD: Click here

Read More »