Home / JLPT (page 10)

JLPT

JLPT – 能力試験

Download Zettai Goukaku N3 Kanzen Moshi – 日本語能力試験 完全模試 N3 (日本語能力試験完全模試シリーズ) PDF + CD

Zettai Goukaku N3 Kanzen Moshi – 日本語能力試験 完全模試 N3 (日本語能力試験完全模試シリーズ) Zettai Goukaku N3 Kanzen Moshi. Đây là tài liệu thi thử nằm trong bộ Kanzen Moshi thuộc trình độ N3. Trong tài liệu bao gồm 3 đề thi thử với đầy đủ file nghe và đáp án cho bạn. Zettai …

Read More »

Download Goukaku Dekiru N3 – 合格できる日本語能力試験 N3 PDF + CD

Goukaku Dekiru N3 – 合格できる日本語能力試験 N3 Sách luyện thi N3 Gokaku Dekiru giúp người học tăng khả năng một cách xác thực bằng các bài tập luyện tập và bài tập ôn luyện tổng hợp gồm 503 câu ví dụ và các đề thi mẫu. 内容紹介 新試験の出題形式に合わせた例題503問掲載。大問ごとの解説では問題を解くコツを紹介。実戦形式の総復習問題で実力をチェック。CD2枚には聴解試験を125分収録。解答・解答用紙・聴解試験スクリプト入り別冊付き。 内容(「BOOK」データベースより) 新試験の出題形式に合わせた例題503問掲載。大問ごとの解説では問題を解くコツを紹介。実戦形式の総復習問題で実力をチェック。CD2枚には聴解試験を125分収録。別冊に解答および聴解試験スクリプトを完全収録。 (オリジナルを買う余裕があれば) …

Read More »