Home / JLPT / JLPT N3 (page 5)

JLPT N3

Download Nihongo Soumatome N3 Goi – 日本語総まとめ N3 語彙 PDF

Nihongo Soumatome N3 Goi – 日本語総まとめ N3 語彙 日本語総まとめ N3 語彙 (「日本語能力試験」対策) 内容紹介 ご好評いただいた特長はそのままに、「日本語総まとめ問題集」が、新しい試験に合わせて生まれ変わりました! ◆N3新設に伴い、「総まとめ2級」の内容を、『新しい「日本語能力試験」ガイドブック概要版と問題例集N1,N2,N3編』(独立行政法人国際交流基金、財団法人 日本国際教育支援協会)を参考にしつつ、著者独自の観点からN2とN3に振り分け、それぞれに足りないと思われる学習内容を追加しました。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook : PDF

Read More »

Download Nihongo Soumatome N3 Dokkai – 日本語総まとめ N3 読解 PDF

Nihongo Soumatome N3 Dokkai – 日本語総まとめ N3 読解 日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Đây là một cuốn sách không thể thiếu dành cho các bạn đang đặt mục tiêu N3 trong kỳ thi JLPT. Các bài tập có trong sách Nihongo Soumatome N3 Dokkai không chỉ giúp người học nâng cao …

Read More »

Download Nihongo Soumatome N3 Choukai – 本語総まとめ N3 聴解 PDF + CD

Nihongo Soumatome N3 Choukai – 本語総まとめ N3 聴解 日本語総まとめ N3 聴解 CD2枚付 (「日本語能力試験」対策) Nihongo Soumatome Choukai N3 – 日本語総まとめ N3 聴解 là một trong những cuốn sách nằm trong bộ sách luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N3. Sách gồm Ebooks và 2 CDs nghe hiểu đính kèm. Sau đây là …

Read More »

Download Nihongo Soumatome N3 Bunpou – 日本語総まとめ N3 文法 PDF

Nihongo Soumatome N3 Bunpou – 日本語総まとめ N3 文法 日本語総まとめ N3 文法 (「日本語能力試験」対策) Nihongo Sou Matome N3 – Bunpou Nihongo Soumatome N3 Bunpou: Giáo trình này tổng hợp khá đầy đủ những mẫu ngữ pháp được sử dụng trong đề thi trình độ N3. Thời gian học trong vòng 6 tuần. …

Read More »

Download Mimi Kara Oboeru N3 Bunpou – 耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングN3 PDF + CD

Mimi Kara Oboeru N3 Bunpou – 耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングN3 耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングN3 Mimi kara oboeru Nihongo Nouryoku Shiken Bunpou Toreningu N3 Sách luyện thi N3 phần ngữ pháp bằng phương pháp nghe và ghi nhớ!!! Cũng như Mimikara oboeru N4, N2, N1 ngữ pháp, đây là cuốn sách luyện thi tiếng Nhật được đông …

Read More »