Home / JLPT / JLPT N3 (page 2)

JLPT N3

Download 実力アップ!日本語能力試験3級聴解問題 – 3 Kyu Korede Daijoubu PDF + CD

実力アップ!日本語能力試験3級聴解問題 – 3 Kyu Korede Daijoubu 日本語能力試験3級 The Japanese Language Proficiency Test Level 3 これで大丈夫 聴解問題 実力アップ 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 松本/節子 言語文化研究所付属東京日本語学校(長沼)、文教大学言語文化研究所講師、国際教育振興会(日米会話学院)日本語研修所講師を経て、現在、Japanese Language&Culture Institute代表 星野/恵子 名古屋大学総合言語センター講師、ヒューマンアカデミー日本語学校東京校講師を経て、現在、拓殖大学言語文化研究所講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) (オリジナルを買う余裕があれば) Download PDF + CD : click here

Read More »

Download 新日本语能力考试N3 语法练习篇 PDF

新日本语能力考试N3语法练习篇 《新日本语能力考试N3语法练习篇(第2版)》包括以下内容: ·以新考试基本题型为依据 出题范围,题量设置,试题难易度等接近真题,真正做到考前实战练习。 ·练习题内容生动丰富 每道练习题都由作者精心编写,句子妥帖自然,文章有趣活泼,轻松学习不枯燥。 ·涵盖重点,难点突出 全套书涵盖了新考试要求的所有语法点,并对部分重点语法和较难的语法进行举一反三的练习。 ·练习和解析相结合,浅显易懂 每道练习题都配有详细的语法解析,便于复习语法知识点,找出做错题的原因,查缺补漏。 ·配合语法解说篇使用,效果更佳 在使用《新日本语能力考试N3语法练习篇(第2版)》进行语法练习的同时,建议配套使用同系列的语法解说篇进行巩固学习,全面掌握日语语法知识。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download ebook : click here

Read More »

Download 日本語能力試験直前対策 N3 文字・語彙・文法 – Chokuzen Taisaku N3 PDF

Chokuzen Taisaku N3 日本語能力試験直前対策 N3 文字・語彙・文法 15 đề từ vựng – Ngữ pháp 内容紹介 日本語能力試験N3の「文字・語彙・文法」対策が1冊で完成。文字・語彙・文法問題の試験15回分の模擬テストに、充実の付録「重要語彙 まとめ練習問題」で必要な語彙を総復習。 内容(「BOOK」データベースより) 15回分の模擬テストを収録。付録は「重要語彙まとめ練習問題」。 (条件がある場合は、オリジナルを購入してください.) Download : Here

Read More »

Download 最新日本语能力测试N3语法800题表格精解 PDF

最新日本语能力测试N3语法800题表格精解 图书描述 发售日期: 2013年10月22日 《最新日本语能力测试N3语法800题表格精解》的编写贯彻了“精讲多练”的语法教学原则,总结出N3考试必备的200条语法点,同时提供800道练习题,让学生在反复练习中感受语法规则的作用,强化对语法点的掌握,最终达到提高考试成绩的目的。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: click here

Read More »

Download 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Goi N3 PDF

新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Goi N3 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 内容简介 · · · · · · 本书对《新日本语能力考试N3文字词汇强化训练》 (2010年8月出版) 的每一回进行了完整的解析, 帮助考生查缺补漏, 理解做错题的原因。 点击链接进入新版: 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练(解析版)(第2版) Download Ebook: PDF

Read More »

Download 新完全マスター読解 日本語能力試験N3 – Shin Kanzen Master N3 Dokkai PDF

新完全マスター読解 日本語能力試験N3 – Shin Kanzen Master N3 Dokkai 新完全マスターN3 読解 内容紹介 日本語能力試験に合格できる能力が身につけられるように、日本語の文章や情報素材を読む練習を少しずつ重ねていく構成。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 田代/ひとみ 東京外国語大学留学生日本語教育センター・明治大学・横浜国立大学非常勤講師 宮田/聖子 東京工業大学留学生センター・玉川大学リベラルアーツ学部非常勤講師 荒巻/朋子 東京学芸大学留学生センター非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »

Download N3読解問題55+ – N3 dokkai 55+ PDF

N3読解問題55+ – N3 dokkai 55+ 日本語能力試験N3読解問題55+ N3 Dokkai Mondai 55+ là tài liệu đọc hiểu tiếng Nhật N3 được biên soạn dựa vào trình độ N3 mới, vì vậy sách rất bám sát với đề thi về cả nội dung bài tập lẫn độ khó. So với sách Shokyuu Dokkai …

Read More »

Download 初級読解問題55 能力試験3級用 – 55 Reading Comprehension. Tests for Level 3 PDF

初級読解問題55 能力試験3級用 – 55 Reading Comprehension. Tests for Level 3 55 BÀI ĐỌC HIỂU LUYỆN THI TRÌNH ĐỘ N3 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 北嶋/千鶴子 早稲田大学第一文学部文学科卒業。日本文化研究会所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »