Home / JLPT / Download JLPT Yosou Mondaishuu N3 – 日本語能力試験N3 予想問題集[改訂版]PDF + CD

Download JLPT Yosou Mondaishuu N3 – 日本語能力試験N3 予想問題集[改訂版]PDF + CD

JLPT Yosou Mondaishuu N3 – 日本語能力試験N3 予想問題集[改訂版]

Yosou mondaishuu N3. Tài liệu này nằm trong bộ Yosou mondaishuu chuyên về luyện thi năng lực Nhật Ngữ, lần trước JPL đã giới thiệu các bạn cuốn N1 và N2, còn đây là cuốn ôn luyện cho N3. Đã bao gồm cả audio cho phần luyện nghe.

内容紹介
日本語能力試験N3の試験対策はこれ1冊で完成!文字・語彙、文法、読解、聴解に対応。詳しい「別冊解答・解説」付き。好評シリーズの改訂版。CD2枚付。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây