Home / JLPT / Download JLPT Yosou Mondaishuu N2 – 日本語能力試験N2予想問題集―新試験対応 PDF + CD

Download JLPT Yosou Mondaishuu N2 – 日本語能力試験N2予想問題集―新試験対応 PDF + CD

JLPT Yosou Mondaishuu N2 – 日本語能力試験N2予想問題集―新試験対応

Sosou mondaishuu N2. Là dạng tài liệu ôn luyện tổng hợp nên bạn có thể tìm thấy trong này tất cả các dạng câu hỏi có thể có trong kì thi năng lực Nhật ngữ ở nhiều kĩ năng nghe, đọc, từ vựng, ngữ pháp.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây