Home / JLPT / Download Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu – 実力アップ!日本語能力試験N2読む(文章の文法・読解) PDF

Download Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu – 実力アップ!日本語能力試験N2読む(文章の文法・読解) PDF

Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu – 実力アップ!日本語能力試験N2読む(文章の文法・読解)

Jitsuryoku Appu JLPT N2 Yomu. Tài liệu này tổng hợp tất cả những dạng đề thi đọc hiểu sẽ xuất hiện trong kỳ thi JLPT N2 nhằm giúp bạn ôn luyện và nắm rõ cấu trúc và mức độ khó. Mỗi bài đọc sẽ cung cấp cho bạn một lượng từ vựng cần thiết.

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
松本/節子
Japanese Language & Culture Institute代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *