Home / Luyện nghe / Download JBridge To Intermediate Japanese (PDF + Audio CD)

Download JBridge To Intermediate Japanese (PDF + Audio CD)

JBridge To Intermediate Japanese

JBRIDGE TO INTERMEDIATE JAPANESE là giáo trình tiếng Nhật bậc Trung cấp 1 tiếp theo mà JML muốn giới thiệu đến các bạn. Sách là cầu nối cho những bạn Sơ cấp muốn tiếp tục học lên cao, về bố cục thì nó khác các cuốn như 中級を学ぼう hay 中級へ行こう. Sách của tác giả Koyama Satoru được NXB Bonjinsha ấn hành năm 2002, chia làm 8 bài :
1. INTRODUCING(紹介する)
2. TAKING A TRIP(旅行する)
3. CROSS CULTURE(異文化に触れる)
4. FUTURE(未来)
5. MYSTERY(ミステリー)
6. BEST PARTNER(ベスト・パートナー)
7. FOOD AND HEALTH(食と健康)
8. EDUCATION(教育)
Khuyến cáo là tài liệu này chỉ nên làm phần phụ trợ đọc hoặc nghe thêm thôi, không nên làm tài liệu chính thức để học ở bậc Trung cấp 1 các bạn nhé. Tài liệu download về gồm Ebook PDF, phần Answer và Audio CD (.wma)

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây