Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Download Japanese : A Comprehensive Grammar PDF

Download Japanese : A Comprehensive Grammar PDF

Japanese : A Comprehensive Grammar

Cuốn Japanese: A Comprehensive Grammar này là tài liệu tham khảo toàn diện ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại. Cuốn sách thích hợp cho học viên ở mọi trình độ từ sơ cấp đến thượng cấp, từ những người tự học đến những người học theo trường lớp, nhưng theo mình chỉ có những người học qua coi cuốn sách này mới hiểu và mới có giá trị vì sách đi sâu vào nhiều điểm phức tập của tiếng Nhật, lấp đầy khoảng trống mà những tài liệu giáo khoa trước đây còn thiếu. Điểm nhấn xuyên suốt cuốn sách đó là thứ tiếng Nhật đương đại được nói và viết bởi người bản xứ. Ngoài ra nhiều ví dụ trong cuốn sách được trích ra từ các trang báo của Nhật.

Japanese: A Comprehensive Grammar is a complete reference guide to modern Japanese grammar. It explores the complexities of the language thoroughly, filling many gaps left by previous textbooks.
Clear grammar points are put in context by examples from a range of Japanese media. The emphasis is firmly on contemporary Japanese as spoken and written by native speakers.
Features of the book include:
* coverage of colloquial and standard Japanese
* clear alphabetical organization
* extensive cross-referencing
* detailed index of Japanese and English terms
Written by experts in their fields, this will prove a lasting and reliable resource for all learners of Japanese.

Download Ebook : PDF