Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 / Download イラストでわかる日本語表現 中級 – Irasuto De Wakaru Nihongo Hyougen Chuukyuu PDF

Download イラストでわかる日本語表現 中級 – Irasuto De Wakaru Nihongo Hyougen Chuukyuu PDF

イラストでわかる日本語表現 中級 – Irasuto De Wakaru Nihongo Hyougen Chuukyuu

イラストでわかる日本語表現 中級: 1 cuốn sách rất hay dành cho các bạn đang luyện thi năng lực, nó gồm có 181 mẫu ngữ pháp trung cấp (cấp độ N2-N3 của JLPT) được giải thích rất dễ hiểu thông qua những hình ảnh minh họa. Cứ mỗi bài イラストでわかる日本語表現 中級 sẽ gồm 1 câu chủ đề có chứa mẫu ngữ pháp, tiếp đến là 1 hình mình họa và tiếp theo là 表現, 意味, 接続.注意点 và 他の例文. Sau vài bài sẽ có phần bài tập để các bạn ôn luyện những bài đã học.

内容紹介
中級レベル(日本語能力試験N2~N3レベル)の文型&表現を使った例文を、イラストでわかりやすく解説。 日本語能力試験の「文法」対策にも。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF