Home / Luyện nghe / Download 総合日本語初級から中級へ – Introduction to Intermediate Japanese (PDF + Audio CD)

Download 総合日本語初級から中級へ – Introduction to Intermediate Japanese (PDF + Audio CD)

総合日本語初級から中級へ – Introduction to Intermediate Japanese

Introduction to Intermediate Japanese là một phiên bản tái biên tập của mục “Modern Japanese: An Integrated Course” trên tạp chí The Nihongo Journal . Nó bao gồm bài học của hơn một năm, kéo dài từ tháng 1 năm 1989 đến tháng 3 năm 1990. Đây là 1 tài liệu được thiết kế để sử dụng với các đĩa CD âm thanh đi kèm, các bài đọc trong cuốn sách nhằm mục đích để cải thiện kỹ năng đọc và nghe hiểu. Mỗi bài học có chứa một bài đọc chính bằng tiếng Nhật, được tăng cường với bài hội thoại, ghi chú ngữ pháp, các bài tập Kanji hỗn hợp và một phần đọc thêm áp dụng trong thực tế. Sách của tác giả Mizutani Nobuko dày 223 trang, được NXB Bonjinsha ấn hành năm 1990, được đánh giá là 1 trong 10 tài liệu Trung cấp tốt nhất vào thời nó được xuất bản. File download về gồm ebook PDF và 4 Audio CD.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook
Download CD1
Download CD2
Download CD3
Download CD4