Home / Kanji / Download Intermediate Kanji Book (Vol.1) PDF

Download Intermediate Kanji Book (Vol.1) PDF

Intermediate Kanji Book (VoL.1)

Intermediate Kanji Book (Kanji 1000 Plus) Vol 1 là sự tiếp nối thành công của bộ sách Basic Kanji Book Vol 1, với cùng một nhóm tác giả nhưng đây là bộ sách học Hán tự cho học viên Trung cấp Nhật ngữ. Với những chữ Hán được trích ra từ các tờ báo lớn của Nhật Bản và các ấn phẩm khác nhau trong các lĩnh vực, bao gồm khoa học, công nghệ, chính trị, giáo dục, và tâm lý học, giúp cho học viên tìm hiểu nhiều Hán tự mới cần thiết trong việc đọc hiểu hàng ngày và qua đó phát triển vốn từ vựng của người học. Bộ sách giới thiệu 667 Hán tự mới thường thấy trong các bài báo và tài liệu chuyện biệt, ngoài ra nó cũng bao gồm 500 Hán tự cơ bản được đề cập trong bộ sách Basic Kanji Book. Sách phù hợp cho học viên sử dụng trong lớp học

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF