Home / Từ vựng / Download Instant japanese – “How to express 1000 different ideas with just 100 key words and phrases” PDF

Download Instant japanese – “How to express 1000 different ideas with just 100 key words and phrases” PDF

Instant Japanese: How to Express 1,000 Different Ideas with Just 100 Key Words and Phrases! (Japanese Phrasebook)

Instant japanese – “How to express 1000 different ideas with just 100 key words and phrases” (Tiếng Nhật “ăn liền” – “Làm thế để diễn tả 1000 ý tưởng khác nhau chỉ với 100 từ khóa và cụm từ?”)

Làm thế để diễn tả 1000 ý tưởng khác nhau chỉ với 100 từ khóa và cụm từ

Cuốn sách này không câu nệ cũng như coi trọng cách chia từ vựng, thể thì mẫu câu trong ngữ pháp mà chỉ đơn giản là đưa trực tiếp cho các bạn những cụm từ + từ vựng, giải thích về cách ghép, và nhiệm vụ của các bạn là ghép vào và nói ^^!!

Cuốn sách này phù hợp với những bạn muốn học tiếng Nhật “ăn liền” (tức là học xong nói luôn), để đi du lịch hay du học bên Nhật khi mà chưa kịp có thời gian để học tiếng Nhật. Nó cung cấp cho các bạn đủ mẫu câu và từ vựng trong những tình huống thông thường như đi mua sắm, hỏi đường, gọi đồ ăn, đi tàu điện ngầm, gặp gỡ bạn bè và nhiều hơn thế nữa.

Cách viết sách của người nước ngoài cũng dễ hiểu, gần gũi và thiết thực, các bạn thử tham khảo xem nha ^^!! (Đây là một cuốn song ngữ Nhật

Instant Japanese allows you to quickly and easily meet people, go shopping, ride the subway, ask for directions, order food and drinks, and much more! This thoroughly revised second edition of Boye Lafayette De Mente’s classic, bestselling phrase book shows students and travelers how to maximize their communication skills.

The idea is simple-learn 100 words and say 1,000 things. The trick is knowing which words to learn. This book presents a basic vocabulary that will be used over and over again. All of the phrases are given in both standard Roman and Japanese scripts. A brief guide to pronunciation helps you say the phrases correctly. And an easy-to-use, 250 word vocabulary list allows you to translate from Japanese to English and vice-versa. Grammatical and cultural notes are presented in clear, accessible language.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download PDF: click here